Mes: febrero 2018

Jurisprudencia relevante en el ámbito Civil y Penal mes de enero 2018

Jurisprudencia relevante en el ámbito Civil y Penal mes de enero 2018 1.- STS nº 624/2017 Civil 21/11/2017 COMPETENCIA INTERNACIONAL. DIVORCIO. RESIDENCIA HABITUAL. En el momento de la presentación de la demanda, el esposo, de nacionalidad española, tenía su residencia habitual en España desde al menos seis meses antes a la interposición de la demanda de divorcio. Se declara la competencia de los tribunales españoles para conocer del divorcio.

Continuar leyendo

Contacto
Urgencias

Tots els dies de l'any les 24h.
Assistència al detingut, guardies de comissaria, juidicis Ràpids i cualsevol circunstància urgent que es presentin en les àrees d'especialització del despatx.

666404216